Alles is Relatie

Workshops

Workshop School en Scheiding

Veel kinderen die een scheiding van hun ouders doormaken zijn (tijdelijk) niet in balans en hebben andere onderwijs- of zorgbehoefte: begeleiding dichtbij en doeltreffend.

Zonder in de rol van ‘hulpverlener’ te stappen, kan de school als constante factor en de leerkracht als begeleider van de leerling, in alledaagse situaties een belangrijke positieve bijdrage leveren aan een meer stabiele ontwikkeling van de leerling.

Items die tijdens deze workshop behandeld worden zijn o.a.:

  • recente feiten en cijfers

  • rechten en plichten als onderwijsprofessional

  • sociaal- emotionele aspecten

  • schoolbreed beleid en protocol

  • aanbod rondom scheiding in de regio

Workshop voor POH’ers en sociale wijkteams

Het aantal complexe scheidingen neemt toe. Je wordt steeds vaker geconfronteerd met een cliënt die een conflict heeft met de ex-partner. Uit onderzoek blijkt dat een complexe scheiding schadelijk is voor de kinderen.

Ouders strijden voor het welzijn van hun kinderen en realiseren zich niet dat hun kinderen juist veel last hebben van deze strijd. Ouders doen ook voortdurend een beroep op jou om partij te kiezen voor de een en tegen de ander.

Items die tijdens deze workshop behandeld worden zijn o.a.:

  • Organisatie van het ouderschap na scheiding
  • Oefenen met onpartijdigheid
  • Methodische instrumenten/ interventie / ouderschapsplan
  • Het juridisch kader
  • Oefenen met een casus

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek