Alles is Relatie

Kinderen en grootouders

Individuele kindercoaching

Een scheiding laat bij je kind altijd zijn sporen na. Het kan ervoor zorgen dat hij of zij zich terugtrekt of juist weerbarstig reageert. Andere kinderen krijgen weer last van verlatingsangst of voelen zich schuldig. Zowel voor je kind als voor jou kan het prettig zijn om te praten met een deskundige, een vertrouwenspersoon die een luisterend oor biedt, adviezen geeft en helpt met problemen en lastige keuzes.

Als ouders aan het scheiden zijn, brengt dat ook voor het kind vele emoties en veranderingen met zich mee. Juist omdat kinderen heel loyaal zijn naar hun beide ouders toe zullen zij niet alles aan hen vertellen. Ze stellen het geluk van hun ouders voorop en cijferen zichzelf vaak weg.

De kinderen worden op hun eigen niveau benaderd. Met jonge kinderen wordt veel geknutseld en getekend, hierdoor worden op een simpele manier emoties en vragen beantwoord die anders moeilijk te vertalen zijn in woorden. Deze coaching is ook geschikt voor tieners. Uw kind kan pas deelnemen aan kindercoaching wanneer beide ouders hun akkoord hebben gegeven. Ouders worden betrokken bij het traject. 

KIES spel- en praatgroep

KIES staat voor: Kinderen In Een Scheidingssituatie.

Kinderen willen na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf! Ouders blijven altijd ouders voor hun kinderen. KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders. Kinderen zijn de belangrijkste doelgroep bij KIES.  

KIES leert kinderen de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun vragen en angsten te uiten. KIES leert hen te communiceren met ‘ik-boodschappen’. Daarmee draagt KIES bij aan gedragsverandering van kind en een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en manieren om gevoelens te uiten in een veilige sfeer.

Bij KIES wordt er door middel van leuke werkvormen zoals tekenen, spel, muziek, toneel, schrijven en praten ruimte gemaakt om te vertellen wat er in zijn/haar hart en hoofd omgaat. Binnen de groep vinden kinderen herkenning en kunnen zij veel voor elkaar betekenen. Kinderen leren hier beter te begrijpen wat ze meemaken en manieren te vinden om te kunnen omgaan met wat voor hen moeilijk is.

KIES bestaat uit 8 bijeenkomsten met daaraan voorafgaande een informatiebijeenkomst voor ouders en ter afsluiting een evaluatiebijeenkomst voor ouders. Uw kind kan pas deelnemen aan KIES wanneer beide ouders hun akkoord hebben gegeven.

Over de brug

Over de brug is online begeleiding voor kinderen en jongeren die op dit moment de scheiding doormaken,dan wel dat al even geleden hebben gedaan.

Deze begeleiding kan individueel en in groepsverband worden aangeboden. Uw kind kan pas deelnemen aan Over de brug wanneer beide ouders hun akkoord hebben gegeven.

Wekelijks zijn er sessies van 1 uur, waarna er door uw kind middels handige werkbladen thuis verder gewerkt kan worden. Het uiteindelijke resultaat is dat uw kind een volledig werkboekje heeft vol tips en oefeningen als naslagwerk, en handvatten heeft meegekregen hoe zich in de gescheiden situatie te verhouden.

De individuele begeleiding bestaat uit zes sessies, de sessies in groepsverband uit acht.

Praatgroep ‘Grootouders van gescheiden kinderen’

Wanneer er een scheiding plaatsvindt in de familie is dit voor veel partijen erg ingrijpend. Er verandert veel voor de (schoon-)dochter/zoon die als ex-partners de invulling van hun gescheiden ouderschap gaan vormgeven. Maar er verandert vaak ook veel voor de grootouders en hun contact met hun kleinkinderen. Dit gaat gepaard met verschillende emoties omdat het voor iedereen (grootouder, ouder of kleinkind) anders beleefd wordt.

Deze praatgroep is bedoeld voor de grootouders en/of betrokken familie en hoe zij omgaan met de scheiding en het contact met de gezinsleden. Verschillende onderwerpen worden op een interactieve manier met elkaar besproken, waarbij lotgenotencontact een belangrijk onderdeel is.

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek