Alles is Relatie

Scheidingstherapie

Bemiddeling, begeleiding en bijeenkomsten

Alles is Relatie biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor passende begeleiding bij scheiding. Samen, individueel of in groepsverband:

SCHIP-aanpak

Deze therapie helpt ex-partners om samen de rouw van hun voorbije relatie te verwerken en om te komen tot een nieuwe, constructieve onderlinge relatie. Zeker als er kinderen in het spel zijn, blijven ex-partners voor altijd aan elkaar verbonden. Zij zullen, na hun scheiding, samen moeten optrekken als ‘partners in ouderschap’.

Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van de SCHIP-aanpak, waarbij de ex-partners samen onderzoeken waar het is gaan schuiven, elkaars pijn erkennen en het vertrouwen in elkaar herstellen. De verliezen die zich schuilhouden achter de conflicten worden zichtbaar, waarna de stap van liefdespartners naar ‘partners in ouderschap’ kan plaatsvinden.

De SCHIP-aanpak doorloop je samen met je ex-partner.

Ouderschap Blijft

De methodiek Ouderschap Blijft biedt hulp aan gezinnen waar conflicten en communicatieproblemen tussen gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet tot stand komt of niet nageleefd kan worden. Dit kan een negatief effect hebben op het opgroeien en ontwikkelen van de betrokken kinderen

De methodiek Ouderschap Blijft is gericht op bemiddeling tussen de beide ouders om de communicatie te verbeteren en om te komen tot goede afspraken over de zorg en opvoeding, waarbij het belang van het kind centraal staat.

Ouderschap Blijft doorloop je samen met je ex-partner.

Positief Ouderschap na Scheiding

De cursus Positief Ouderschap na Scheiding bestaat uit vier groepsbijeenkomsten voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn, waarin lotgenotencontact een centrale plek inneemt.

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, er is veel ruimte en tijd om met andere ouders in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Ook is er aandacht voor wat allemaal geregeld moet worden rondom scheiding met kinderen, waar je tegenaan loopt bij de opvoeding, hoe je de kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden, en wordt speciaal aandacht gegeven aan de emoties verdriet en rouw.

Aan de cursus Positief Ouderschap na Scheiding kan je individueel deelnemen.

Parallel Ouderschap

Soms verloopt een scheiding niet zoals je voor ogen had en staan conflicten en escalaties samenwerking als ouders omwille van de kinderen in de weg.

Bij Parallel Ouderschap wordt gewerkt vanuit de visie dat  je denkbeeldig een muur zet tussen jouw gescheiden huishouden en dat van de co-ouder, waardoor ze geheel los van elkaar bestaan. 

Parallel Ouderschap maakt je bewust van wat er binnen jouw reikwijdte ligt om te beïnvloeden. Parallel Ouderschap biedt kaders die confrontaties en escalaties kunnen voorkomen. Dat biedt rust en duidelijkheid.

Parallel Ouderschap doorloop je individueel.
Ondersteuning voor kinderen, kijk op Coaching en begeleiding

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek

Voor ondersteuning van kinderen:

Kinderen