Alles is Relatie

https://www.schipaanpak.nl

  • Is uw relatie ‘in slecht weer’ beland?
  • Is er kans dat u binnenkort gaat scheiden?
  • Bent u aan het scheiden?
  • Zit u inmiddels in een akelige uitzichtloze scheiding?
  • Wilt u voorkomen dat uw kinderen door deze ongewenste situatie in de knel komen?

Gunt u uzelf, uw ex-partner en uw kinderen een gelukkige toekomst waarin de impact van de scheiding geen nadelige invloed heeft op het leven van alledag?

Dan kan de SCHIP-aanpak voor u helpend zijn.

Voor stellen die aan hun relatie willen werken

De SCHIP-aanpak helpt stellen die gemotiveerd zijn om samen te onderzoeken waar het binnen hun relatie is ‘gaan schuiven’. Onuitgesproken en onverwerkte zaken worden gedeeld. De SCHIP-behandelaar creëert een veilige context waarbinnen kwetsbare, schaamtevolle en lastige onderwerpen aandacht krijgen.

Voor stellen die (mogelijk) gaan scheiden

De SCHIP-aanpak biedt stellen de mogelijkheid een weloverwogen keuze te maken wel dan niet uit elkaar te gaan. Onderzocht wordt waar de relatie is gaan schuiven, wat mogelijk binnen de relatie is vermeden en welke verliezen zich achter de conflicten schuilhouden.

Voor stellen die gescheiden zijn en verder willen als ‘partners in ouderschap’

De SCHIP-aanpak helpt de ex-partners om samen de rouw van hun voorbije relatie te verwerken.

De ex-partners onderzoeken samen waar het is gaan schuiven, geven erkenning voor de wederzijds aangedane kwetsuren en herstellen het vertrouwen in elkaar.

De verliezen die zich schuilhouden achter de conflicten worden zichtbaar, waarna de stap van liefdespartners naar ‘partners in ouderschap’ kan plaatsvinden.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel herstelmodel om de verstoorde relatie tussen (ex-)partners te herstellen. Indien de liefdesrelatie voorbij is en er kinderen bij betrokken zijn, zullen de ex-partners hierdoor voor altijd aan elkaar verbonden blijven. Zij zullen, na hun scheiding, samen moeten optrekken als ‘partners in ouderschap’. 

De SCHIP-aanpak verloopt in 5 fases:

  1. Samenkomen
  2. Conflict- en Verliesverheldering
  3. Helpend horen
  4. Integratie
  5. Partners in ouderschap

In totaal bestaat de SCHIP-aanpak gemiddeld zo’n 12 sessies.

Iedere fase bestaat uit twee of meerdere sessies. De SCHIP-aanpak is ontwikkeld vanuit het perspectief van rouw. Het doel van de SCHIP-aanpak is dat er begrip ontstaat voor het verloop van de relatie, beide partners zichzelf én elkaar beter gaan begrijpen, elkaar erkenning geven voor datgene waarin ze elkaar, nooit bedoeld maar toch, hebben gekwetst, stilstaan bij de impact van het verlies van hun relatie en het vertrouwen in elkaar weer herstellen.

Vertrouwen is de basis van waaruit we vertrekken. Dat geldt voor iedere relatie. `nadat het vertrouwen is hersteld kunnen de ex-partners goede ouders zijn en pas dan komt het écht goed met de kinderen. Dit geldt eveneens voor bestaande relaties.

Samen

De SCHIP-aanpak is een traject dat gezamenlijk wordt doorlopen vanuit de visie dat de partners eerst op partnerniveau hun relatie dienen af te hechten alvorens zij samen goede ouders kunnen zijn. In de SCHIP-aanpak gaat het nadrukkelijk niet over de kinderen.

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek