Alles is Relatie

Een vader over SCHIP

“Ik ervaar de gesprekken met Anne-Mieke als iets heel nuttigs. Ik zie dat de communicatie met de moeder van mijn kinderen is verbeterd. We kunnen beter praten met elkaar en ik zie dat ik beter kan omgaan met haar nieuwe partner. Dat vind ik knap van mezelf. Ik merk dat de kinderen daardoor minder spanning voelen.

Anne-Mieke is onpartijdig, ik ben erg tevreden over haar begeleiding in ons proces. Het is goed zo. Anne-Mieke helpt ons om in samenwerking naar oplossingen toe te werken. Ik vind het knap hoe Anne-Mieke inziet dat achter onze grote en kleine irritaties en onenigheid een dieperliggende pijn en verdriet schuilgaat. Ik zie een opgaande lijn in ons proces. Ik voel dat ik dichterbij ben als ooit tevoren. Maar het blijft hard werken om het gedeelde ouderschap vorm te geven.”