Alles is Relatie

Positief ouderschap na scheiding

De cursus ‘Positief ouderschap na scheiding’ bestaat uit vier bijeenkomsten voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn, waarin lotgenotencontact een centrale plek inneemt.*

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, er is veel ruimte en tijd om met andere ouders in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Ook is er aandacht voor wat geregeld moet worden rondom scheiding met kinderen, waar je tegenaan loopt bij de opvoeding, hoe je de kinderen zo goed mogelijk kan begeleiden, met speciale aandacht voor de emoties ‘verdriet’ en ‘rouw’.**

Elke ouder wenst het beste voor zijn of haar kind. Wanneer het gezin door scheiding uiteenvalt of een nieuw gezin gerealiseerd wordt, komen er veel vragen, zorgen en soms complexe situaties waar de (stief-)ouder(s) en en kind(-eren) in kunnen verzeilen.

Hoe je dan omgaat met jezelf, de ander en de situatie waarin je gezamenlijk zit is lang niet altijd vanzelfsprekend.

Met deze cursus krijgen de deelnemende ouders handvatten hoe ze hun kind hierin kunnen bijstaan. De kinderen scheiden immers altijd mee. Er wordt wel enige zelfreflectie van de deelnemende ouders gevraagd.

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, er is veel ruimte en tijd om met andere ouders in gesprek te gaan en ervaringen te delen.  

Deze bijeenkomsten zijn zo ontworpen dat u kan leren herkennen, reflecteren, positief op te voeden en te communiceren. Het biedt een basis om u te helpen weer vorm te geven aan uw leven, de omgang met de andere ouder en jullie kind(eren).

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De veranderende rol als ouder
  • Fasen van de scheiding
  • Verschillende perspectieven van de partijen
  • Belang van het kind
  • Kinderen en mogelijke scheidingsproblematiek
  • Verantwoord ouderschap
  • Eigen (nieuwe) keuzes maken

*U schrijft zich in voor de hele cursus van 4 bijeenkomsten.

**We richten ons niet per definitie op een vechtscheiding, maar u bent ook welkom om te delen met andere ouders als de scheiding moeizaam verloopt. Enige zelfreflectie wordt wel van u gevraagd.

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek