Alles is Relatie

Ouderschap Blijft-bemiddeling

De methodiek Ouderschap Blijft is gericht op bemiddeling tussen ouders om de communicatie te verbeteren en om te komen tot goede afspraken over de zorg en opvoeding, waarbij het belang van het kind centraal staat.

De methode Ouderschap Blijft biedt hulp aan gezinnen waar conflicten en communicatieproblemen tussen gescheiden ouders ervoor zorgen dat de omgangsregeling niet tot stand komt of nageleefd kan worden. Dit kan het opgroeien en ontwikkelen van de betrokken kinderen belemmeren.

Ouderschap Blijft kan u helpen om als ouders met elkaar te overleggen, te onderhandelen en de-escalerend om te gaan met conflicten.

Gun jezelf, je ex-partner én je kind(eren) een prettige verstandhouding na scheiding.

Zo worden kinderen gevrijwaard van een keuze tussen hun ouders.

Deze methodiek is bedoeld voor:

  • Ouders die gaan scheiden en verwachten of ervaren dat emotionele schade tot problemen kan leiden op het gebied van ouderrelatie
  • Ouders die in het belang van het kind bereid en in staat zijn aan de ouderrelatie te werken
  • Ouders die gaan scheiden en hulp willen bij het opstellen en uitvoeren van een ouderschapsplan
  • Ouders die gekozen hebben voor co-ouderschap, maar in de praktijk merken dat het niet soepel verloopt; het geeft conflicten en spanning
  • Ouders die regelmatig conflicten hebben door een verschil in opvoedgedrag naar hun kinderen
  • Ouders die zien dat de ontwikkeling van hun kind schade ondervindt van de scheiding maar er niet in slagen te communiceren over oplossingen.

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek