Alles is Relatie

Workshop leraren-teams Primair Onderwijs

Veel kinderen die een scheiding van hun ouders doormaken zijn (tijdelijk) niet in balans en hebben andere onderwijs- of zorgbehoefte: begeleiding dichtbij en doeltreffend.

Vanuit de gedachte ‘passend onderwijs’ en vanuit de huidige zorgroute in het primair onderwijs is het een taak van school om planmatig met zorg gerelateerd aan scheiding om te gaan.

De volgende items komen tijdens de workshop School en Scheiding aan bod:

 • Hoe gaat u als leerkracht of IB op een professionele manier met scheidingssituaties om?
 • Wat is het beleid van de school als het om scheiding gaat?
 • Waar heeft een kind ten tijde van scheiding precies behoefte aan?
 • Hoe zorgt u voor een stabiele, optimale leersituatie voor het kind?
 • Waar heeft u zelf behoefte aan en wat verwacht u van de ouders?
 • Hoe onderhoudt u positief contact met beide ouders?
 • Wat moet u doen als situaties rond scheiding uit de hand dreigen te lopen?

Zonder in de rol van ‘hulpverlener’ te stappen, kan de school als constante factor en de leerkracht als begeleider van het kind, in alledaagse situaties een belangrijke positieve bijdrage leveren aan een meer stabiele ontwikkeling van het kind tijdens een scheiding.

Verder wordt er tijdens de workshop School en Scheiding stilgestaan bij o.a:

 • De problemen die kinderen ervaren rondom scheiding
 • Recente feiten en cijfers over scheiding
 • Het juridische kader
 • Sociaal- emotionele aspecten van scheiding
 • Omgaan met loyaliteit
 • Schoolbreed beleid
 • Alledaagse begeleiding
 • Gesprekken met kinderen
 • Omgaan met ouders
 • Protocol Scheiding opnemen in schoolplan en schoolgids

De workshop School en Scheiding wordt op maat aangeboden.

Een beknopte versie is een workshop van 2,5 uur, welke prima past in een school-schema zodra de kinderen uit zijn. Een workshop van 4 uur (bijvoorbeeld een studiemiddag) valt ook binnen de mogelijkheden.

Ervaring leert dat lerarenteams na deze workshop behoefte hebben aan een jaarlijkse opfris-bijeenkomst om zo alert om te kunnen gaan met scheidingssituaties binnen de school.

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek