Alles is Relatie

Praatgroep ‘Grootouders van gescheiden kinderen’

Wanneer er een scheiding plaatsvindt in de familie is dit voor veel partijen erg ingrijpend. Er verandert veel voor de (schoon-)dochter/zoon die als ex-partners de invulling van hun gescheiden ouderschap gaan vormgeven. Maar er verandert vaak ook veel voor de grootouders en hun contact met hun kleinkinderen. Dit gaat gepaard met verschillende emoties omdat het voor iedereen (grootouder, ouder of kleinkind) beleefd wordt.

Deze praatgroep is bedoeld voor de grootouders en/of betrokken netwerk en hoe zij omgaan met de scheiding en het contact met de gezinsleden. Verschillende onderwerpen worden op een interactieve manier met elkaar besproken, waarmee lotgenotencontact een belangrijk onderdeel is.

We staan stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat betekent de scheiding voor de (klein-)kinderen.
  • Wat zijn de rechten en plichten voor grootouders in het contact met hun kleinkinderen?
  • Rouw en verdriet, hoe ga je hiermee om?
  • Voorkomen van negatief voeden
  • Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en stil te staan bij de vragen die er zijn

Heb je interesse in een gratis kennismakingsgesprek, of wil je meer informatie aanvragen?

Gratis gesprek